Folkets Hus i Sverige

Vad är Folkets Hus?

Idén om en allmän plats för människorna blev ett viktigt steg mot jämlikhet och demokrati i Sverige. Vi kan nog faktiskt påstå att Sverige inte hade varit densamma om Folkets Hus inte startade på 1800-talet; dess betydelse för Sveriges historia är viktigare än vad många inser. Landet hade exempelvis inte haft samma arbetsmiljö, arbetsvillkor eller snabba utveckling utan Folkets Hus.

När Folkets Hus startade så var det plats för föreställningar, politiska sammandragningar och andra aktiviteter och kulturevenemang –  även fast det huvudsakligen användes för arbetarrörelsen och deras fackliga möten.

Varför startades Folkets Hus?

När arbetarrörelsen drog igång på riktigt under 1800-talet fanns det ett behov av lokaler, och det var i samband med detta som tanken om Folkets Hus startade. En gemensam mötesplats för arbetarna behövdes, eftersom de hade stora svårigheter att hitta mötesplatser för deras politiska och fackliga möten. Här startades den första folketshus-tanken.

Folkets Hus över hela Sverige

Att ha ett Folkets Hus blev så populärt att det idag går att hitta ett Folkets Hus i nästan varje stad, by och samhälle runt om i hela landet. Eftersom husen byggdes nära industriområden kan man fortfarande hitta några Folkets Hus en bit utanför centrum, och det beror oftast på att den staden varit tidig med att bygga sitt Folkets Hus.

Folkets Hus – historia

Först ut att bygga ett Folkets Hus var Malmö år 1893, och efter detta spreds tanken om en allmän samlingsplats runt om i hela Sverige. Vanligt var att de tidiga Folkets Hus, omkring slutet av 1800-talet, låg intill industriområden där det fanns ett extra behov av mötesplatser. 1899 hade över 20 stycken folkets Hus bildats i Sverige.

Folkets Hus och Parker

År 1905 startades Folkets Parkers Centralorganisation och sedan Folkets Husföreningarnas Centralorganisation år 1933, som slogs samman år 2000 till Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus genom tiderna

1800

– Arbetarrörelsen tog fart, och ett behov av lokaler som samlingsplats, ökade

1890

– Första Folkets Hus öppnades i Kristianstad

1893

– Det första Folkets Hus byggdes i Malmö

1899

– Över 20 Folkets Hus finns nu i Sverige

1905

– Folkets Parkers Centralorganisation bildas

1933

– Folkets Husföreningarnas Centralorganisation bildas

2000

Folkets Hus och Parker bildas