Örebro

 

 

Folkets Hus i Örebro

I slutet av 1800-talet börjades planeringen av införandet av Folkets Hus i Örebro. Men det dröjde till slutet av 1920-talet innan det fanns kapital och plats för byggnaden. Efter det gick det fort – och grundstenen lades 11 februari 1928.

Kulturhuset i Örebro är en central mötesplats i staden – där lokalerna används för att aktivt fylla staden med ett kulturliv. Byggnationen av vad som idag är Folkets Hus i Örebro startade 1928 och byggnaden ser likadan ut än idag. Fram till 1965 fungerade huset som ett Folkets Hus, med syfte att fungera för möten inom arbetarrörelsen.

När medborgarhuset stod färdigt år 1965 flyttade husets funktioner dit och lokalerna togs över av stadens folkhögskola. Idag används det som ett kulturhus. Salarna fungerade som teater och biograf.

Upplev Örebros Folkets Hus!

Folkets Hus i Örebro kan du ta del av såväl privata evenemang som publika. Lokalerna har i all tid används för att fyllas med liv och rörelse, vilket har gjort dem otroligt flexibla och de kan användas till allt möjligt! Föreningen Scenit använder dess lokaler och har kostnadsfria arrangemang att besöka.

 

orebro